Zveza kulturnih društev danes

Kulturna društva (21), združena v Zvezi kulturnih društev, uresničujejo svoje poslanstvo s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, povezovanjem kulturnih društev na področju kulturnih programov, negovanjem in ohranjanjem kulturne dediščine, s kulturno vzgojo, strokovnim izobraževanjem na področju vokalne in instrumentalne glasbe, gledališča in lutk, sodobnega in družabnega plesa, folklore, ljudskega petja, likovnega in literarnega ustvarjanja …

ZKD zastopa interese svojih članic, kulturnih društev in njihovih skupin, nudi strokovno pomoč za posamezna področja kulturnega ustvarjanja. Upravlja z objekti za dejavnosti ljubiteljske kulture: Narodni dom, Stara steklarska delavnica in prostori Pihalnega orkestra Ptuj.

 • NATAŠA PETROVIČ, predsednica ZKD
 • JURE MEŠKO, podpredsednik ZKD

Člani Izvršnega odbora:

 • MARTIN CVETKO – instrumentalna glasba,
 • JERNEJ TILI – folklora, ljudski pevci in godci,
 • MOJCA RIMELE – gledališče, lutke,
 • SONJA WINKLER – vokalna glasba,
 • BOŽENA KRIVEC – ples,
 • JOŽE FOLTIN – likovna, foto in video,
 • MATILDA SIMONIČ – literarna dejavnost.

Člani Nadzorni odbora:

 • Gianfranco Zelenko,
 • Ida Lepej,
 • Gregor Lačen,
 • Zvone  Hajduk,
 • Boris Miočinovič (predsednik)

Člani Častnega razsodišča:

 • Ana Šori,
 • Silva Kajtezovič,
 • Nešo Tokalič,
 •  Janko Grdiša (namestnik),
 • Mirko Jaušovec (namestnik).