Zgodovina

narodni dom zgodovinaUstanovni občni zbor Občinskega sveta Svobod in prosvetnih društev občine Ptuj je bil v soboto, 26. aprila 1958, v mali dvorani Občinskega komiteja ZK Ptuj, ob 9. uri dopoldne. Šteje za začetek Zveze kulturnih društev Ptuj. Iz zapisnika ustanovnega zbora lahko preberemo dnevni red, imena članov delovnih teles občnega zbora ter imena izvoljenih funkcionarjev oz. članov Občinskega sveta Svobod in prosvetnih društev Ptuj. Predsednik je postal Karel Koren, tajnik Franc Hribernik, blagajnik Karel Šepec, vsi trije s Ptuja. Leta 1964 se je preimenoval v Zvezo kulturno prosvetnih organizacij Slovenije – občinski svet Ptuj, leta 1977 v Zvezo kulturnih organizacij Ptuj in leta 1998 v Zvezo kulturnih društev Ptuj. Leta 2009 je Zveza z odločbo Ministrstva za kulturo dobila status društva v javnem interesu.